Wrocław 16.09.2018 21:45

– Od lat budujemy Wrocław otwarty, tolerancyjny, brzydzący się ksenofobią oraz mową nienawiści. Jest to miasto wolne, miasto myślące o wszystkich obywatelach, również tych z zagranicy, którzy wybrali to miasto jako miejsce swego zamieszkania – mówił Jacek Sutryk podczas niedzielnego briefingu prasowego.

 

 

W niedzielę, 16. września grupa obcokrajowców mieszkających we Wrocławiu wyraziła swoje poparcie dla kandydatury Jacka Sutryka na prezydenta Wrocławia. Miejsce spotkania z mediami – plac przy Synagodze Pod Białym Bocianem – nie było przypadkowe. Dzielnica jest symbolem Wrocławia, jego kulturowej i religijnej różnorodności.

Wrocław był i jest miastem wielokulturowym – podkreślił Sutryk. -Dzisiaj Wrocław zamieszkuje ponad 100 tysięcy cudzoziemców – głównie to przybysze ze Wschodu. To oni, razem z wrocławiankami oraz wrocławianami budują wspólnotę samorządową, ubogacają nasze miasto. My jako samorządowcy chcemy i będziemy stwarzać im ku temu warunki. Chcemy równocześnie tę wielokulturowość na każdym kroku pokazywać. We Wrocławiu nie ma i nie będzie miejsca na akty napaści, na akty wrogości. Co jest niezwykle ważne dla dalszego dialogu, to stała współpraca, wzmacnianie platform współpracy między wszystkimi środowiskami zamieszkującymi nasze miasto. Wrocław to miasto spotkań i takim miastem pozostanie.

 

 

Te wartości doceniają również obcokrajowcy.

– Mieszkam od wielu lat we Wrocławiu, uważam się za wrocławianina. Wrocław jest „skazany na wielokulturowość, na otwartość i tolerancję”. Czułbym się szczęśliwy, gdyby Jacek Sutryk wygrał wybory, czułbym się wówczas lepiej zaopiekowany – powiedział Ziad Abou Saleh z Syrii.

– We Wrocławiu jestem od 10 lat, czuję się tu dobrze. Życzę Panu powodzenia i sukcesów oraz dziękuję za to, że jest Pan tutaj dzisiaj z nami – powiedziała Vidhi Gupta z Indii.

-We Wrocławiu jestem od 13 lat, jest to wspaniałe miasto, miasto europejskie i otwarte – to słowa Robina Royale z Anglii.

– Jacek Sutryk jest gwarantem tego, iż Wrocław będzie i pozostanie miastem otwartym – stwierdził Lautynas Vaiciunas z Litwy.

– Dziękujemy Jackowi Sutrykowi za wsparcie stowarzyszenia „Porozumienie Wschód – Zachód” – dzięki temu możemy prowadzić dyskusje, zajęcia, warsztaty, możemy uczyć się kultury polskiej. Dziękujemy także za pomoc w budowie Centrum Przyjaźni Narodów – bardzo ważnej inicjatywy dla całego miasta –powiedziały Iryna Movchan oraz Tatiana Sliczanka z Białorusi.

Jacek Sutryk podkreślił, że liczba osób zameldowanych na pobyt stały we Wrocławiu w ciągu ostatnich 5 lat wzrosła pięciokrotnie. 10-krotnie wzrosła liczba ofert pracy dla cudzoziemców. Na przestrzeni 5 lat na wrocławskich uczelniach podwoiła się liczba studentów obcokrajowców. Przyjęliśmy także ogromną liczbę migrantów ze wschodu. Wrocław stał się miejscem życia i pracy dla 60 tysięcy Ukraińców i ich rodzin. Obywatele Ukrainy stanowią̨ 53% ogółu zameldowanych cudzoziemców.

– Spotykamy się z Wami pracując, załatwiając codzienne sprawy, czy po prostu rozmawiając – mówił Jacek Sutryk. I bardzo mocno chciałbym podkreślić, że nas to cieszy. Dlatego w imieniu wrocławian dziękuję, że wybieracie nasze miasto, żeby tu żyć, wychowywać dzieci, kształcić się. Dziękuję za to, że także dzięki Waszej pracy Wrocław się bogaci, że wspólnie tworzymy lepszą jakość życia.

Opublikowany przez Jacek Sutryk Niedziela, 16 września 2018