Podsumowanie pracy dla Wrocławia

6 lat temu obiecałem zrealizować pomysły, które zmienią miasto, w jakim żyliśmy do tej pory. Tragiczny stan komunikacji miejskiej, postępująca betonoza, brak przestrzeni wspólnych na osiedlach czy utrzymujący się fatalny stan powietrza. Z takim bagażem rozpoczynałem swoją pierwszą kadencję jako prezydent naszego miasta.

Przez ostatnich kilka lat wspólnie zmienialiśmy Wrocław. Dziś jesteśmy w połowie drogi, której realizacji podjąłem się, ponieważ kocham moje miasto – kocham Wrocław.

Zachęcam do sprawdzenia, co udało nam się zrobić do tej pory. I choć przed nami jeszcze dużo pracy, jestem pewny, że już dziś żyjemy w mieście lepszego powietrza, sprawniejszej komunikacji, bardziej zielonym i przyjaznym mieszkańcom niż przed 2019 rokiem.