Sprawy osiedlowe

Dziękuje za wszystkie spotkania z Wami, których brak tak mocno zaasygnowaliście mi w ostatnim czasie. Wierzę, że ten czas spędzony wspólnie jest naszą inwestycją w rozwój naszych osiedli i miasta. Tematy zebrane poniżej to tylko ułamek, krótki wycinek setek historii które usłyszałem. Jestem jednak pewny, że już niedługo, będziemy mieli okazję spotkać się ponownie i dodać do tej listy kolejne z waszych problemów.

Kozanów, Popowice, Gądów

 • zapotrzebowania mieszkańców na basen przy szkole na Gądowie,
 • rewitalizacji Parku Zachodniego,
 • remontu Przedszkola nr 110
 • kwestii dotyczących uliczek osiedlowych

Swojczyce

 • lewoskręt z mostów Chrobrego w Monte Cassino – przygotowujemy projekt inżynierii miejskiej dotyczący tego lewoskrętu – to kwestia kilkunastu najbliższych dni. W zależności od Waszych opinii, będziemy weryfikować rekomendacje zmian i wspólnie przeprowadzimy test proponowanych rozwiązań
 • akcja wymiany kopciuchów – Zmień Piec
 • parkowania – zarówno na Biskupinie, jak i na Swojczycach
 • kładka na Wyspę Opatowicką, a co za tym idzie również terminu, w którym Wody Polskie będą w stanie udostępnić ją do użytku mieszkańców

Jerzmanowo

 • planowanie przestrzenne,
 • infrastruktura publiczna (m.in. przyłącza do nowej kanalizacji)
 • drogi, a także trasy dojazdowe

Lipa Piotrowska

 • poprawa osiedlowej infrastruktury pieszej i drogowej (przejścia dla pieszych, zatoczki)
 • lepsze połączenie komunikacyjne z Dworcem Głównym,
 • rowerowe połączenie Świniar z Rędzinem – biorąc pod uwagę pola irygacyjne
 • zapotrzebowanie na basen
 • Centrum Kulturalno-Biblioteczne (ul. Kminkowa)

Księże

 • linia autobusowa łącząca Aleję Wielkiej Wyspy i Księże z Sępolnem i Biskupinem
 • plany związane z budową ścieżek rowerowych oraz przebudową ul. Opolskiej
 • rezerwa terenowa, którą chętnie udostępnimy pod budowę marketu
 • bieżące inwestycje i remonty osiedlowe, a także sprawy dotyczących ul. Opolskiej

Gajowice

 • przyszłość przedszkola przy ul. Kolbuszowskiej
 • remontem ul. Gajowickiej
 • inwestycje zaplanowane i realizowane na osiedlu Gajowice

Nowe Żerniki

 • transport w ramach i do osiedla
 • infrastruktura publiczna (szkoła, nowe boiska)
 • plac zabaw dla dzieci

Przedmieście Oławskie

 • zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów
 • kolejne podwórka do rewitalizacji

Wojszyce (Jagodno)

 • TAT na Jagodno
 • klin Wojszycko – Jagodzińskiego.
 • rozwiązania komunikacyjne dla południa Wrocławia
 • dalsze kroki procedowania miejscowego planu i koncepcji klina z uwzględnieniem funkcji leśnej 🌳🌳🌳

Stare Miasto

 • uporządkowanie parkowania
 • wywózka śmieci i wielkogabarytowych odpadów
 • strategia miasta na kolejne lata