Adam Wojtaszewski

Wspierał  mieszkańców osiedla Tarnogaj i Gaj w proteście przeciwko budowie bazy przeładunkowej odpadów komunalnych przy ul. Międzyleskiej. Inicjator wielu projektów osiedlowych takich jak: budowa boiska ze sztuczną murawą pod nazwą „Orzechowa” wraz z zapleczem socjalnym, budowa parkingu przy ulicy Krynickiej, powołania Klubu Seniora osiedla Gaj. Organizator wielu festynów osiedlowych i imprez charytatywnych, za co został uhonorowany medalem „Zasłużony Działacz Humanitarny” oraz statuetką Viktoria.

Jako radny chciałbym pracować w komisji Pomocy Społecznej oraz Komisji Bezpieczeństwa oraz komisji zagospodarowania przestrzennego.

Liczę na Państwa głosy dla dobra naszego osiedla naszej małej ojczyzny.

Mój program:

  1. Monitoring Osiedli
  2. Walka z patologią społeczną
  3. Infrastruktura -zagospodarowanie wnętrz podwórzowych

Głosuj na zaufanie, odpowiedzialność uczciwość i pracowitość.