Magdalena Rozwadowska

Jestem członkinią Wrocławskiej Rady Kobiet przy Prezydencie Wrocławia Jacku Sutryku, a także wiceprezeską Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet i wicepełnomocniczką Kongresu Kobiet.

Od ponad 20 lat zajmuję się pozyskiwaniem i realizacją projektów finansowanych z Polityki Spójności Unii Europejskiej. Brałam udział w licznych innowacyjnych projektach z zakresu energii odnawialnej, pomocy humanitarnej, rozwoju NGOs. Występuję jako konsultantka w zakresie strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.

Jestem członkinią inicjatywy Matki na Granicę, niosącej pomoc humanitarną zarówno ofiarom kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, jak i uchodźczyniom i uchodźcom z Ukrainy. Koordynuję także projekty pomocowe finansowane z Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców, The German Marshall Fund of the United States, Fundacji Batorego i innych źródeł.

We Wrocławiu organizowałam m.in. Strajki Kobiet, I Ogólnopolskie Forum Rad Kobiet oraz XV Kongres Kobiet. Pełniłam funkcję radnej osiedlowej oraz przewodniczącej rady rodziców.

Jestem mamą dwójki nastolatków.

Jako radna chciałabym się zająć:

  1. Rozwojem terenów dla sportu i rekreacji, m.in. utworzeniem parku Północnego
  2. Przyjazną komunikacją publiczną, poprawą dostępności transportowej północy Wrocławia
  3. Uporządkowaniem planowania przestrzennego
  4. Rozwojem energetyki obywatelskiej.