Mikołaj Kasper

Pragnę być głosem młodego pokolenia w Radzie Miejskiej Wrocławia. Jestem przekonany, że ważne decyzje powinny być podejmowane przy aktywnym udziale mieszkańców, zwłaszcza młodych ludzi. Chcę reprezentować głos wrocławianek i wrocławian, stawiając na filary obywatelskiej partycypacji i współpracy oddolnej. Jestem otwarty na współpracę i uważam, że głos młodych ludzi jest kluczowy. Chcę, aby polityka lokalna była bardziej dostępna i zrozumiała dla każdego mieszkańca. Moje doświadczenie jako studenta stosunków międzynarodowych daje mi globalną perspektywę, którą chciałbym wykorzystać do innowacyjnego podejścia do lokalnych problemów. Decydując się na kandydowanie, jestem gotów na odpowiedzialność reprezentowania naszej społeczności w Radzie Miejskiej Wrocławia. Mój entuzjazm, zaangażowanie oraz lokalne związki sprawiają, że jestem gotów wnosić pozytywną zmianę. Dążę do tego, aby Wrocław był miejscem, w którym każdy czuje się reprezentowany i zrozumiany, a nasze wspólne wartości przyczyniały się do rozwoju miasta.

Moje propozycje dla Wrocławia:

  1. Zwiększenie wsparcia finansowego na rozwój młodych talentów sportowych
  2. Organizowanie wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży
  3. Zainicjowanie akcji edukacyjnej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży
  4. Zwiększenie finansowania na pomoc psychologiczną w szkołach
  5. Stworzenie na każdym wrocławskim osiedlu zielonych skwerów do wypoczynku dla mieszkańców i ich zwierząt
  6. Wspomaganie ośrodków zajmujących się bezdomnymi zwierzętami
  7. Prowadzenie warsztatów na temat samorządu terytorialnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.