Program

„Wrocław bliżej Ciebie”

Przedstawiamy pierwsze z założeń programu „Wrocław bliżej Ciebie”. W następnych dniach codziennie będziemy publikować kolejne elementy naszego programu dla Wrocławia. Programu powstałego w ramach licznych rozmów z mieszkańcami, społecznikami oraz ekspertami. Programu realnego i policzonego, bez obietnic bez pokrycia.

Wizja miasta

Nasz wspólny Wrocław będzie miastem dobrych emocji. Miastem przyjaznym, otwartym i przytulnym. Wolnym od pogardy i hejtu. Bezpiecznym i ciepłym. Zdrowym. Miastem dla wszystkich pokoleń. To szczególnie ważne teraz, gdy liczba wrocławianek i wrocławian stale rośnie. Nasza pozycja w Europie jest coraz wyższa. Spodziewamy się ogromnych inwestycji zagranicznych. Dlatego przede wszystkim zadbamy o to, by dobrym emocjom sprzyjała przestrzeń. Nasz wspólny Wrocław będzie miastem dobrze urządzonym i zadbanym. Dostępnym i przystępnym. Place, ulice, miejsca, przestrzenie, budynki i parki będą służyły wzmacnianiu więzi między nami, wzajemnej pomocy, kreatywności. Zależy nam także na jak najlepszej architekturze i urbanistyce. Na jak najlepszym wyposażeniu całego miasta w niezbędne funkcje i usługi – jak najbliżej każdej i każdego z nas. Chcemy być miastem modelowych osiedli. Chcemy być dumni z Wrocławia przed całą Polską i Europą. Tej wizji będą służyły nasze miejskie polityki, inwestycje i projekty. Choćby polityka klimatyczna, inwestycje w ciągłą poprawę jakości transportu publicznego, akcja rewitalizacja czy polityka żywnościowa. Bądźmy Dumni z Wrocławia! Razem twórzmy miasto, które jest bliżej nas.

Jacek Sutryk Prezydent Wrocławia

Co wydarzyło się od 2019 roku

Wrocław w liczbach

0
Liczba osób na spotkaniach ze mną
0
Liczba wydanych „wyprawek wrocławskich”
0
Liczba przejazdów „Taxi Senior”
0
Liczba dzieci na spotkaniach w Ratuszu
0
Liczba realizowanych zadań kwartalnych
0
Liczba udzielonych ślubów
0
Liczba uczestników programu „Nasz Wrocław”
Inwestycje

Inwestycje

Facebook

Social Media

FAQ

Mieszkanki i mieszkańcy pytają, ja odpowiadam

Sukcesywnie wymieniamy tabor starych autobusów i tramwajów na nowe. W ciągu pięciu lat na ulice Wrocławia i naszej aglomeracji wyjechały 253 nowe autobusy i 167 nowych i wyremontowanych gruntownie tramwajów. A kolejnych 40 przyjedzie do nas w przyszłym roku.

To znaczy niemal 2,5 mld zł przeznaczonych remonty, budowę dróg, mostów i chodników, po których łatwiej się jeździ, spaceruje, ale i przejeżdża rowerem! W ciągu pięciu lat Wrocław stworzył dla rowerzystów 95 km nowych tras rowerowych i kontrpasów, a liczba miejsc parkingowych dla rowerów wzrosła o ponad 10 000.

Zachęcamy wszystkich, by przesiedli się z auta do autobusu czy tramwaju. Dlatego ciągle rozbudowujemy miasto o nowe trasy tramwajowe. Wiemy jednak, że samochód trzeba gdzieś zostawić. Aby to się opłacało, stworzyliśmy 575 nowych miejsc na parkingach w systemie Parkuj i Jedź (do 2027 powstanie kolejnych 667 miejsc). Prawo wjazdu i pozostawienia pojazdu na parkingu w okresie tej samej doby parkingowej przysługuje stałemu użytkownikowi wrocławskiej komunikacji zbiorowej, który w chwili wjazdu na parking posiada: ważny bilet okresowy – czasowy, co najmniej 24-godzinny, imienny lub na okaziciela, zakodowany na URBANCARD, URBANCARD EP lub w aplikacji mobilnej – ważną Kartę parkingową „Parkuj i Jedź”.

Trzymam kciuki za maturę i za studia we Wrocławiu! Zwłaszcza że Wrocław dziś to mocno studenckie miasto – 109 tysięcy obecnie „coś” we Wrocławiu studiuje. A miasto zachęca studentów, by wybierali komunikację miejską. Po pierwsze – do 21 roku życia jest ona bezpłatna, a potem obowiązuje ulga 50 proc. dla studentów i doktorantów, po drugie – na wniosek rad osiedli sukcesywnie powiększa się strefa płatnego parkowania, więc osoby we Wrocławiu zameldowane mogą liczyć na tanie miejsce parkingowe (100 zł rocznie). Innym samochód w mieście się nie opłaca, bo parkingi zjedzą większość stypendium. A Wrocław w ciągu czterech ostatnich lat na remonty torowisk i przebudowę zajezdni w ramach tzw. TORYwolucji wydał 408 mln zł. Dzięki temu 48 km torowisk, takich jak pl. Jana Pawła II, pl. Dominikański, okolice Dworca Głównego, zostało zmodernizowanych. Tramwaje są bezpieczne i można na nich polegać. Liczba wykolejeń dzięki intensywnym remontom spadła pięciokrotnie – dziś jest ich 21 rocznie. Oprócz tego wprowadziliśmy nowe linie na Nowy Dwór i Popowice. To 11 kilometrów nowych tras. Po nowym zielonym torowisku jedziemy na Hallera, Kosmonautów czy Żmigrodzkiej. Miejsc, gdzie przeprowadziliśmy TORYwolucję, było łącznie 58! Nie ma innego obszaru w mieście, który zmieniłby się tak bardzo w ciągu ostatniej kadencji władz miasta.

W ciągu ostatnich czterech lat na ulicach miasta pojawiło się łącznie 240 nowych autobusów i 153 nowe i wyremontowane tramwaje. I będzie ich jeszcze więcej. A to oznacza, że potrzebujemy więcej miejsc w zajezdniach. Dlatego przygotowujemy się do takich inwestycji.

Nowa zajezdnia tramwajowa powstanie przy al. Architektów. Będzie to obiekt modułowy, co oznacza, że będzie rozwijać się wraz ze wzrostem liczby nowych wozów. Na początku będzie ona na 50 nowych składów, docelowo 150.

Poza tym trwa też rozbudowa zajezdni tramwajowej Borek przy ul. Powstańców Śląskich, gdzie będą parkować m.in. nowe moderusy i pesy, które przyjeżdżają do Wrocławia. Docelowo ma być o 30 proc. większa. Z kolei w zajezdni Gaj przy ul. Kamiennej trwa remont jednej z hal do obsługi tramwajów. Ale to nie ostatnie słowo, jakie powiedzieliśmy na ten temat. 🙂

Tylko w ostatniej kadencji na oświatę miasto przeznaczyło 9,1 mld zł. Za tą kwotą kryje się 7557 nowych miejsc w przedszkolach i żłobkach (5246 w przedszkolach i 2311 w żłobkach). Staramy się budować nowe szkoły, a te, które już są, remontować i unowocześniać. Do tej pory na boiska, hale treningowe i inne obiekty sportowe przeznaczyliśmy 120 mln i ponad 360 mln zł na wakacyjne remonty w szkołach, przedszkolach i żłobkach.

Zdajemy sobie sprawę, że niełatwo jest jednocześnie pracować i być kreatywnym, tworzyć obrazy czy pisać powieści. Dlatego pięć lat temu został wprowadzony program stypendialny zarówno dla młodzieży uzdolnionej artystycznie, jak i dla dorosłych twórców. Do tej pory przyznaliśmy 640 stypendiów dla młodzieży w różnych kwotach, w zależności od potrzeb, oraz 207 stypendiów po 2500 zł brutto dla dorosłych artystów. Młode osoby muszą wykazać się dotychczasowymi osiągnięciami, które potwierdzają dyplomy, odznaczenia oraz ich nauczyciele. Z kolei dorośli wnioskują o stypendium na dany projekt artystyczny z zakresu teatru, literatury, filmu, muzyki oraz sztuk wizualnych – łącznie w dziesięciu edycjach przyznano stypendia na kwotę 4 485 000 zł.