Agata Żebrowska

Dlaczego startuję w wyborach?

Jako radna chcę reprezentować interesy mieszkańców Wrocławia, ich potrzeby i oczekiwania. Zdaję sobie sprawę, że aby podejmowane działania były skuteczne, konieczna jest wcześniejsza diagnoza oparta na umiejętnym rozpoznawaniu problemów środowiskowych.

Ważne dla mnie

Zależy mi na pracy na rzecz miasta, rozwoju lokalnych środowisk oraz budowaniu więzi społecznych, zwłaszcza międzypokoleniowych.

Jako radna chciałabym się skupić na: poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, poprawie infrastruktury drogowej, wspieraniu budowy lokalnych targowisk i tworzeniu osiedlowych przestrzeni do aktywnego spędzania czasu wolnego, wspieraniu lokalnych działań prosenioralnych (tworzenie nowych klubów seniora i miejsc spotkań grup senioralnych), wprowadzeniu konkretnych rozwiązań na rzecz przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, zwiększeniu ilości punktów poradnictwa prawnego dla mieszkańców, wzmocnieniu infrastruktury osiedlowych terenów zielonych.