Alicja Lewandowska

Uważam, że należy: częściej organizować konsultacje społeczne, których wynik powinien być wiążący dla władz miejskich, przywrócić piękno starych kamienic, szczególnie na Przedmieściu Oławskim, poprawić komunikację Jagodna i Przedmieścia Oławskiego z pozostałą częścią miasta, zwiększyć kompetencje i środki finansowe Rad Osiedli – powinny być one gospodarzami na swoim osiedlach, powołać Klub Seniorów Aktywnych Zawodowo.