Anna Kołodziej

RODZINA PRACA ODPOCZYNEK

Samorząd jest kluczowym elementem administracji publicznej, bo jest najbliżej mieszkańców. I to właśnie oni powinni mieć decydujący wpływ na to, jak wygląda ich ulica, osiedle, miasto.

Chcę oddać miasto wrocławianom i wsłuchiwać się w ich głos, bo to oni najlepiej wiedza czego potrzebują – te potrzeby muszą być punktem wyjścia wszystkich decyzji, tak aby każda i każdy z nas miał poczucie, że to JEJ i JEGO MIASTO:

  • w którym każdy znajdzie miejsce dla siebie, żłobek dla dziecka, przychodnię, plac zabaw i park w pobliżu domu
  • gdzie seniorzy czują się zaopiekowani i bezpieczni, a osoby z niepełnosprawnościami nie napotykają co rusz na bariery architektoniczne i społeczne
  • z mieszkaniami komunalnymi w rozsądnych cenach, siecią bezpiecznych ścieżek rowerowych i parków kieszonkowych, zrewitalizowanymi podwórkami,  sprawnym, transportem aglomeracyjnym i czystym powietrzem

NASZ WROCŁAW – zielone, gościnne, sprawnie funkcjonujące miasto, które na
pierwszym miejscu stawia swoich mieszkańców.