Anna Maria Łozińska

Zaczynałam w Fundacji Dobrze Że Jesteś pomagając na oddziałach onkologicznych, później przez ponad sześć lat działałam we wrocławskim oddziale Centrum Praw Kobiet w zakresie przeciwdziałania przemocy. Obecnie współpracuję z fundacją Her Story. Skończyłam filologię francuską i KiPT: twórcze pisanie i edytorstwo na naszym UWr, a także podyplomowe gender studies na PAN w Warszawie. Mówię w czterech językach. Moje wartości to troska, równość, zaangażowanie, wrażliwość, komunikacja. Mam cudowną rodzinę, wspierających przyjaciół, jestem opiekunką dwóch kocic adoptowanych z fundacji Koci Zakątek i beżowego psiaka z fundacji Grupa Ratuj.

Moje postulaty i obszary zainteresowań:

Miejski Ośrodek Przeciwdziałania Przemocy, parki kieszonkowe w podwórkach kamienic, budownictwo społeczne, zażegnanie kryzysu mieszkaniowego, sprawna komunikacja miejska, ochrona Odry i zwierząt, prawa kobiet, środowiska LGBTQ+ i środowiska, osób migranckich, opieka seniorów, bezpieczne miasto dla wszystkich, koniec klauzuli sumienia w szpitalach.