Arkadiusz Górka

PROGRAM DLA WROCŁAWIA

– transformacja energetyczna – poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery – tworzenie nowych terenów zielonych – przekazanie mieszkańcom większej ilości mieszkań komunalnych – budowa nowych tras tramwajowych oraz unowocześnienie transportu zbiorowego

PROGRAM DLA MOJEGO OKRĘGU

– remonty i przebudowy ulic w osiedlach Powstańców Śląskich, Gaj, Huby, Borek, Tarnogaj – rewitalizacja kamienic – zapewnienie bezpieczeństwa na osiedlach – zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowych; place zabaw, małe boiska sportowe do gry w badminton, ringo, mini tenis dla dzieci – cykliczna edukacja od szóstej klasy szkoły podstawowej o szkodliwości zażywania substancji toksycznych (alkohol, narkotyki, dopalacze) – utworzenie wyjazdowych oddziałów rehabilitacji dla mieszkańców ze znaczną niepełnosprawnością