Elżbieta Wojaczyńska

Moja działalność edukacyjna i przygotowanie zawodowe sprawiają, że szczególnie interesują mnie sprawy edukacji, w tym edukacji ekologicznej, a także kwestia zdrowia mieszkańców. Bardzo leży mi na sercu dbałość o nasze otoczenie i jego estetykę. Będę dążyć do zwiększenia świadomości ekologicznej i starać się o poprawę jakości powietrza w mieście, między innymi dzięki szerszemu wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii i recyklingu. Chciałabym sprawić, żebyśmy wszyscy żyli zdrowiej i bezpieczniej, w lepszym, przyjaznym, zielonym Wrocławiu.