Henryk Macała

Od 1994 roku inicjator wieczerzy wigilijnych dla samotnych, opuszczonych i bezdomnych, w których rokrocznie uczestniczy ponad 200 osób. Do inicjatywy tej pozyskał całe lokalne środowisko: Ośrodek Działań Społeczno-Kulturalnych „Piast”, parafie i szkoły.

Założyciel i kierownik Kameralnego Chóru „Piastuny”, działającego przy ODSK „Piast”, prowadzonym przez w/w stowarzyszenie. Chór działa od 19 lat, wielokrotnie koncertował w kraju i za granicą, jest też laureatem licznych nagród.

Trzykrotnie odznaczony Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, Złotą Odznaką Polskiego Związku Emerytów i Rencistów za działalność na rzecz środowiska seniorów, a także Złotą Odznaką TPD za działalność na rzecz dzieci. W roku 2016 uhonorowany medalem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a w roku 2017 Archidiecezjalnym Medalem św. Jadwigi Śląskiej za działalność charytatywną, kulturalną, a także aktywne uczestnictwo w życiu religijnym swoich wspólnot. Radny pięciu kadencji Rady Miejskiej Wrocławia. Przez dwie kadencje pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli.