Hubert Gontarczyk

Na rzecz mieszkańców Wrocławia działam nie od dziś. Już od ponad dwóch lat uczę się funkcjonowania samorządu w praktyce od Bartłomieja Ciążyńskiego, niegdyś Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, a obecnie Wiceprezydenta Wrocławia. Jeśli chodzi o działalność społeczną za największe ze swoich dotychczasowych osiągnięć uważam założenie i współkoordynowanie grupy zrzeszającej osoby zaangażowane w charytatywne drukowanie w technologii 3D sprzętu dla personelu medycznego. W czasie pandemii udało nam się dostarczyć ponad dziesięć tysięcy przyłbic!