Iwona Skrzypczak

Wrocławianka – dumna z miasta i gotowa do pracy na rzecz jego mieszkańców.

Absolwentka trzech wrocławskich uczelni:

  • Uniwersytet Wrocławski – magister prawa,
  • Akademia Ekonomiczna (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), studia podyplomowe „Zarządzanie”
  • Politechnika Wrocławska, studia podyplomowe „Zarządzanie projektami unijnymi”,
  • Uniwersytet Wrocławski, studia podyplomowe „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna”.

Od 2005 roku prowadziłam kancelarią prawną, m.in. wspierając organizacje pozarządowe.

Od 2012 roku zarządzam podmiotem leczniczym, w zakresie opieki długoterminowej.

Specjalizuję się w polityce senioralnej.

Nasze miasto mocno działa w tym zakresie, ale zawsze można zrobić więcej, aby seniorzy jak najdłużej mogli funkcjonować w warunkach domowych, nie rezygnując z aktywności.

Taki stan posłuży nie tylko seniorom, ale również ich dzieciom oraz wnukom, pozwalając cieszyć się wspólnym życiem, zamiast szukać miejsca w domu opieki.

Chciałabym, aby młode pokolenie widziało sens w tym, że można się uczyć od seniorów, dając im jednocześnie wsparcie. Taka wymiana pokoleniowa, ale nie na zasadzie wykluczania pokolenia starszego, a wzajemnego uzupełniania się.

Wszystkim (młodym i mniej młodym), posłuży miasto zielone i dobrze skomunikowane – do tego będę dążyć.