Jakub Macała

Od wielu lat aktywnie angażuję się w życie wrocławskiej społeczności. Podczas studiów byłem członkiem organizacji studenckiej Informacja Kulturalno – Sportowa Studentów, gdzie miałem przyjemność współtworzyć wiele inicjatyw mających na celu szerzenie kultury i sportu wśród wrocławskich studentów. Co dla mnie szczególnie ważne, wszystkie te wydarzenia miały charakter charytatywny. Na wrocławskich Pilczycach angażowałem się w liczne akcje jako wolontariusz, gdzie m.in. uczestniczyłem w organizowaniu wigilii dla seniorów oraz osób samotnych i współorganizowałem festyny dla mieszkańców.