Konrad Niemoński

W Radzie Miejskiej Wrocławia chciałbym się zająć:

  • zieloną transformacją: proponuję termomodernizację i budowę instalacji OZE na budynkach miejskich – zaoszczędzone w ten sposób pieniądze można przeznaczyć na szkolnictwo i służbę zdrowia
  • komunikacją zbiorową: przekształcenie obecnego systemu komunikacji, w którym wszystkie linie zbiegają się w centrum, na system obwodowy, który dzięki punktom przesiadkowym pozwoli ominąć centrum miasta
  • wsparciem dla organizacji samorządowych oraz pomocowych: np. udostępniając nieodpłatnie przestrzeń miejską na organizację warsztatów dla dzieci czy zajęcia dla osób starszych.
    Więcej o mnie na stronie www.niemonski.pl