Marta Kozłowska

Podczas tej kadencji swoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe mogłam wykorzystywać, pracując w Komisji Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji jako jej wiceprzewodnicząca oraz w Komisji ds. Polityki Senioralnej, Zdrowia i Bezpieczeństwa. Pracuję również w Radzie ds. Równego Traktowania oraz w Radzie Pożytku Publicznego. Wspieram środowiska osób z niepełnosprawnościami. W 2024 r otrzymałam tytuł Honorowej Ambasadorki Spraw Społecznych dla Osób z Niepełnosprawnościami Fundacji „Niepełnosprawni Stabłowice i Przyjaciele”.

Ważne są dla mnie sprawy społeczne, edukacja oraz kwestie zdrowotne, w tym zdrowie psychiczne naszej młodzieży, a także bezpieczny i czysty transport zbiorowy. Jestem człowiekiem czynu. Nie obiecuję, ale działam. Wolę budować dobre relacje, niż rozpętywać niepotrzebne konflikty. Moim mottem są słowa: „Jeżeli nie wiesz, jak się zachować, zachowuj się przyzwoicie”.