Marta Rolirad

Organizuję inicjatywy na rzecz ochrony i obrony praw kobiet, wspieram świadomość prawną najmłodszych. Najistotniejsze dla mnie jako radnej Wrocławia będą sprawy związane z miejscem, w którym mieszkam. Gwarantuję, że w swoich działaniach będę blisko Was, aby budować silniejszą, świadomą społeczność lokalną. Wierzę, że razem możemy zrobić różnicę. Stawiam na dialog, nie kłótnię. Każdy głos z okręgu nr 6 jest dla mnie ważny i z góry za niego dziękuję.