Michał Górski

TO MY TWORZYMY WROCŁAW

Na co dzień staram się być blisko mieszkańców. Dlatego jako radny przez ostatnie pięć lat podjąłem kilkadziesiąt interwencji, interpelacji czy zapytań w sprawach ważnych dla nas wszystkich. Wspólnie odbyliśmy setki spotkań, które zawsze stanowiły dla mnie inspirację i zachętę do działania. Za każde z tych wspólnych działań bardzo dziękuję – Tobie, Wam, nam wszystkim. Działając razem, wiele udało nam się zrobić. Mam jednak pełną świadomość, że jeszcze wiele jest do zrobienia.

Z MIŁOŚCI DO WROCŁAWIA

Jestem dumny z Wrocławia. Uważam, że nasze miasto pięknie się rozwija. Coraz więcej osób wybiera Wrocław na swój dom, przyciągamy duże zagraniczne firmy, bezrobocie jest niskie, a poziom życia stale rośnie. Dużo inwestujemy w edukację, poprawę infrastruktury czy w zieleń. Nie oznacza to jednak, że nie może być lepiej. Może być lepiej, a nawet powinno. Już 7 kwietnia wspólnie zadecydujemy o przyszłości Wrocławia na najbliższe pięć lat.