Robert Maślak

W latach 80-tych działał w opozycji. Zwolennik społeczeństwa otwartego, równościowego i tolerancyjnego, w którym każdy, niezależnie od koloru skóry, płci, wieku, religii, wykształcenia, sytuacji ekonomicznej czy orientacji psychoseksualnej może czuć się bezpiecznie. Za istotne uważa ograniczenie przywilejów kleru katolickiego, dążenie do świeckiego modelu państwa, prawo kobiet do decydowania o swoim macierzyństwie, równość małżeńską, przeciwdziałanie przemocy, zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu, dostęp do opieki zdrowotnej i mieszkania.Jako radny chciałby działać na rzecz Wrocławia przyjaznego ludziom, zwierzętom i przyrodzie. Za pilne uważa kwestie likwidacji smogu, rozwoju komunikacji zbiorowej i terenów zielonych. Chciałby zwiększenia udziału mieszkańców w decydowaniu o ich otoczeniu, większej dostępności mieszkań, edukacji ekologicznej, dostępu do roślinnych posiłków w placówkach oświatowych, zintensyfikowania działań w celu ochrony klimatu i zasobów wodnych. Zwolennik zachowania walorów przyrodniczych Wrocławia i uczynienia z nich atutów miasta.