Basia Balicka

W wyborach startuję, bo wiem, jak ważny jest silny, mądry samorząd, który wsłuchuje się w sprawy mieszkańców. Pragnę jeszcze aktywniej działać na rzecz mojej lokalnej społeczności, będąc przekaźnikiem zwłaszcza głosu kobiet i młodego pokolenia w debacie publicznej. Szczególnie bliskie są mi sprawy kulturalno-społeczne, inicjatywy edukacyjne i proobywatelskie, a także działania na rzecz ciągłego rozwoju naszej codziennej infrastruktury dla wrocławian wszystkich pokoleń.

Wierzę we Wrocław, który dotrzymuje tempa swoim mieszkańcom – potrzebuje tego zwłaszcza tak dynamicznie rozwijające się południe miasta. Pragnę stale zwiększać partycypację obywatelską i wspierać ważne oddolne inicjatywy; szczególnie ważne są dla mnie także obszary związane ze zdrowiem psychicznym, zwłaszcza wśród młodzieży, oraz tworzenie nowych przestrzeni aktywności dla wrocławskich seniorów.

Moje propozycje dla Wrocławia

  • Wspieranie oddolnych inicjatyw, w tym projektów osiedlowych, akcji młodzieżowych
  • Zwiększenie partycypacji obywatelskiej w miejskich procesach decyzyjnych
  • Promocja polityki lokalnej we wrocławskich szkołach, przybliżanie jej mieszkańcom
  • Organizacja i wspieranie wydarzeń społeczno-kulturalnych, proobywatelskich
  • Rozwój „infrastruktury codzienności” – skwerów, placów zabaw, ścieżek rowerowych, chodników
  • Rozbudowa komunikacji miejskiej na południu miasta – nowe linie autobusowe, tramwajowe
  • Finansowanie i rozwój centrów aktywności dla wrocławian wszystkich pokoleń